Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 201 t/m 250 van 4,507

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 91» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 Akte 38 Gezin (F1080)
 
202 akte 38. Gezin (F1071)
 
203 akte 39 Gezin (F819)
 
204 Akte 4 Gezin (F725)
 
205 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F1238)
 
206 akte 4. Gezin (F1062)
 
207 akte 4. Gezin (F1114)
 
208 Akte 41 Gezin (F782)
 
209 Akte 47 Gezin (F1166)
 
210 Akte 50 Gezin (F1072)
 
211 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F1164)
 
212 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F1228)
 
213 akte 575? Hollander, Cornelis (I68980)
 
214 Akte 6 Gezin (F1073)
 
215 akte 6. Gezin (F1117)
 
216 akte 60. Gezin (F791)
 
217 Akte 61 (Genlias) Gezin (F1257)
 
218 akte 7. Gezin (F818)
 
219 Akte 7. Gezin (F1113)
 
220 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F1173)
 
221 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F1231)
 
222 Akte 9 (Genlias) Gezin (F3701)
 
223 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin (F1167)
 
224 Akte 93. Gegevens van J.J.J. Hollander, Veenendaal, tel. 08385-11179.
Info Ria Scuurman-Hollander:
Uit de huwelijksakte: Jan Hollander, oud 30 jaar, geboren te Oldebroek, arbeider, wonende te Kampen, meerderjarige zoon van Egbert Hollander, arbeider en Annigje Lindeboom, zonder beroep, ....... te Wezep en
Kornlisje Pap.............
Huwelijksakte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Pap, oud 66 jaar, vader van de bruid, wonende te Oldebroek, DavidGuillaume, Albert Bakker, 38 jaar, zadelmaker, Arent van den Berg, 35 jaar, schoenmaker, Jacob Spijk, 33 jaar, timmerman.. 
Gezin (F1142)
 
225 Akte datum:
10-10-1793
Akte plaats:
Adorp, Harssens, Wetsinge en Sauwerd

Bruidegom
Arijs Cornellis

Bruid
Liefke Cornellis

Bruidegoms zijde; Harm Pieters, stiefvader
Bruidegoms zijde: Sijmon Arijs, volle oom
Bruidegoms zijde: Klaas Jans de Jonge, volle oom
Bruidegoms zijde: Jan Abelis, halfbroer, e.v. Lijsabet Willems
Bruidegoms zijde: Lijsabet Willems, aangetrouwde halfzuster

Bruids zijde: Kornellis Jans, vader
Bruids zijde: Albertje Willems, moeder
Bruids zijde: Jan Willems, halve oom, e.v. IJtje Sijmons
Bruids zijde: IJtje Sijmons, aangetrouwde halve moei
Bruids zijde: Jan Cornellis, broer, e.v. Grietje Reinders
Bruids zijde: Grietje Reinders, aangetrouwde zuster
Bruids zijde: Willem Cornellis, broer, e.v. Trijntje Brunes
Bruids zijde: Trijntje Brunes, aangetrouwde zuster
Bruids zijde: Klaas Cornellis, broer, e.v. Grietje Roelfs
Bruids zijde: Grietje Roelfs, aangetrouwde zuster
Bruids zijde: Jacobus Herema, zwager, e.v. Anje Cornellis
Bruids zijde: Anje Cornellis, zuster
Bruids zijde: Lammert Cornellis, volle broer
Bruids zijde: Reinder Cornellis, volle broer
Bruids zijde: Arijs Jans, aangetrouwde broer, e.v. Roelfke Jacobs
Bruids zijde: Roelfke Jacobs, aangetrouwde zuster

Bron
Hunsingo - Register van huwelijkscontracten
Collectie huwelijkscontracten (toegang 734)
Inventarisnummer 13, folio 117
 
Jans, Kornellis (I60129)
 
226 Akteplaats St Jacobiparochie
Collectie Archiefnaam: Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, Periode: 1341-1901
Boek Verzameling Hessel de Walle
Opmerking Ao 1667 den 25 februaris is in den heere gerust de eerbare Aechie Dirckz huisvrouw van Gerben Jans [ontvanger] en leit hier begraven Ao 1741 den 26 april is in den heere gerust de eerbare Maertie Walings de huisfrou van Gerben Rinderts, oud in haar 52ste jaar en leit hier begraven
Ao 1765 is zo wij nedrig verhopen in den heere gerust de eerbare Claasje Beerts Kuiken in leeven huisvrou van Tijmen Taekes oud ruim 53 jaar en leit alhier begraven
Bron: Wandeling langs de oude grafsteenen, liggend op de kerkhoven rondom de drie kerken en torens van de Parochie's in de gemeente Het Bildt
Object: grafsteen
AkteSoort Inscriptie
 
Kuiken, Klaasje Beerts (I71574)
 
227 Al voor de oorlog begint, is Etsko actief bij de Rode Hulp: een organisatie die Duitse communisten helpt naar Nederland te vluchten. Ook is hij gemeenteraadslid voor de CPN in Beerta. Als Nederland bezet wordt, mengt hij zich in de illegaliteit. Dag en nacht is hij weg, zonder zijn vrouw te vertellen waar hij mee bezig is. Als zijn vrouw er naar vraagt, antwoordt Edsko: ‘dat kun je beter niet weten.

Op 29 juni 1942 wordt Edsko gearresteerd vanwege het doorknippen van een Wehrmachtskabel. Hij komt in Kamp Amersfoort terecht, maar wordt in tegenstelling tot zijn broer Engel niet tewerkgesteld in Duitsland. Op 21 november 1942 wordt hij in kamp Amersfoort vermoord. 
Nap, Etsko (I39944)
 
228 Albert Annes Sinnema;
arbeider,
overl. Wijns 19 feb. 1812,
begr. ald. 22 dito,
tr. Wijns 23 of 30 juni 1805
Dieuwke Cornelis Olijnsma, v Blessum, hij v Jelsum; rég. civ. Oenkerk nr. 1496, journalier, décédé;
ki.: Anne, geb. Blessum 15 okt. 1806

Vermeld
Albert Annes Sinnema
Diversen: Geboren Wijns 7 sept. 1781

Vader
Anne AElses Sinnema
Moeder
Sytske Alberts Straatsma 
Sinnema, Albert Annes (I83545)
 
229 Albert is overleden in het centraal hospitaal te Veenhuizen. Er wordt in zijn overlijdensakte niet gesproekn over zijn echtgenote. de Dijk, Albert op (I52266)
 
230 Albert is vermeld op de overlijdensakte van Geert Harms Hummel als Albert Klaassens Hollander. Hollander, Albert (I54230)
 
231 Als bijzonderheid bij het overlijden van Luitje Plukker, korporaal, is te noemen dat bij de aangifte werd vermeld dat hij 's morgens om "kwart na vieren" in de nabijheid van de kazerne bij het derde gesticht te Veenhuizen is overleden. Plukker, Luitje (I81292)
 
232 Als bron wordt hier opgegeven: onderzoek Van de Tang. Info inwinnen over deze notitie. Wormmeysters, Wessel (I2817)
 
233 Als Harbert Arents, dan nog met de naam Habrigs Arnts, op 17-12-1699 te Westerbroek in de Nederlands Gereformeerde kerk trouwt met Sjouke Jans, jongedochter van Westerbroek, wordt hij omschreven als een jongeman van Engeren bij Osenbrugge. In de buurt van Osnabruck komen hiervoor de plaatsen Engter (Postleitzahl 4501) en Engelern (Postleitzahl 4451) in aanmerking. Van beide plaatsen bestaan waarschijnlijk geen kerkelijke archiefstukken.

1328r - Protocol van Sappemeer - fol.201v - 24 janauri 1708 - 4 april 1709 - Bouke Everts brouwer en Frougien Jans (ehel.) met Lubbert Jans verkopen aan Jan Sibbes en Truitien Douwes (ehel.), Harbert Arents en Sauckijn Jans (ehel.) de overdracht van een plaats veen, groenland en dallen bij de Kalkwijk. Ten noorden Peter Clasens, ten oosten de Swarte wegh, ten zuiden Jan Heres, ten westen het diep. Prijs: 230 car.gld. 10 st.

1328r - Protocol van Sappemeer - fol.93 - 19 maart 1723 - 10 november 1724 - Albert Jans van Berchuis, namens zijn vrouw, secretaris W. Wolthers, leg. tut. fil., Jan Gerhard Smith, namens zijn vrouw, raadsheer Lambert Hindrik Emmen, wegen zijn vrouw, verkopen aan Harbert Arents en Siouckien Jans (ehel.), in Sappemeer, een halve wijk veen met de overdracht van de ondergrond, no.34 in de Kijlcompagnie, west. Ten noorden Bartelt Meinderts, ten oosten het Hoofddiep, ten zuiden Feitse Roelofs, ten westen Luitien Wijbes en cons. Prijs: 1200 car.gld.

1328r - Protocol van Sappemeer - fol.75v - 24 januari 1743 - 6 maart 1743 - Jan Harberts, Freerk Harberts, Arend Harberts, Lammert Harberts en Annegien Harberts verkopen aan Teunis Jans Oldenborg een plaats dallen met de brakke daarop staande in de Kijlcompagnie, west. Ten noorden Douwe Feijtses, ten oosten het Hoofddiep, ten zuiden Fopke Derx, ten westen Jan Teune. Prijs: 175 car.gld.

1328r - Protocol van Sappemeer - fol.99 - 25 mei 1745 - 29 juni 1745 - Jan Harberts, Arent Harberts, Frerik Harberts, Lammert Harberts, met Jan Kleersnijder en Derk Luities, als diakenen van Hoogezand, representanten en erfgenamen van wijlen Harbert Arents, verkopen aan Germen Jans en Sofia Harms (ehel.) een behuizing met de overdracht van het heemstede in de Kijlcompagnie, west, in no.55. Prijs: 300 car.gld. 
Arents, Harbert (I12311)
 
234 Als matroos 3e klasse behorende tot het Nederlandse fregat "Bellona" ter rede van Batavia. Kaman, Jochum (I26353)
 
235 Als moeder is hier genoemd: Enne Stroet, vader: Jan Wormeester.

Biografische gegevens:
1 augustus 1789 met attest van Amsterdam ingeschreven in Borculo. 
Wormmeester, Aaltjen (I3845)
 
236 Als ouders staan in de overlijdensakte vermeld: Kevret Molema en Maria Weert. Molema, Gerard Joseph (I50259)
 
237 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I5229)
 
238 an Tjebbes Sinnema;
boer te Miedum,
overl. aldaar, begr. Wijns
14 juni 1805, tr. Sjoukje Arends; TIE S26 19 (admin. goederen Gaatse Reins, 1786);
ki. (geb. Miedum):
Tjebbe en Antje (ws. tweelingen), ged. 26 jan. 1772,
Arend, geb. 10 feb. 1779,
Mient, 14 mei 1785 (of 1788 ?) 
Sinnema, Jan Tjebbes (I83493)
 
239 Andere bron; overleden 1/12/1886 Elzinga, Iete (I50310)
 
240 Andere gevonden geboortedatum (overlijdensakte) 15-3-1814. Bernsen, Johann (I67138)
 
241 Anloo, ondertrouw- en trouwboek (1715-1806; DTB 3), 7 februari 1796, pagina 144
Huwelijksdatum: 07-02-1796; 1e proclamatiedatum: 17-01-1796.
Bruidegom: Friederick Jans, geboren te Annen; jongeman.
Bruid: Jantijn Teunnijs, jongedochter. 
Tonnis, Jantje (I31847)
 
242 Anne AElses Sinnema;
boer te Wijns,
tr. Ald. 14 juni 1778
Sytske Alberts Straatsma, v Oudkerk;
belijd. Oenkerk c.a. 23 mei 1784, dan el. te Wijns;
TIE S30 192; speciekoh.:
1778 op Wijns 6 (begint);
1781 naar 17, ald. nog 1805; rég. civ. Oenkerk nr. 1492, cultivateur;
ki. (geb. Wijns):
AElse, 4 mei 1779 (woont 1811 te Tzum, begr. Wijns 2 dec. 1816);
Albert, 7 sept. 1781;
Neeltje, 4 okt. 1782 (1811 te Blessum);
Rinze, 17 sept. 1785;
Petrus, 15 okt. 1788 (1811 te Deinum);
Tjeerd, 4 dec. 1790;
Sara, 19 juli 1793;
Symen, 29 sept. 1796;
Froukje, 26 april 1801;
Gerrit, 28 juli 1803

Vermeld
Anne AElses Sinnema
Diversen: Geboren Oenkerk 2 maart 1754

Vader
AElse Annes Sinnema
Moeder
Sara Postma

Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriften
Soort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving
Plaats: WijnsSoort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Wijns Douwe Zytses Simon Sinnema Arend Pytters Anne Sinnema als dorpsgecommitteerden 1807
Bron: Grafschriften Tietjerksteradeel
Object: klok

Genoemd
Anne Aelses Sinnema
leeftijd 77 jaar, geboren 02-03-1754, overleden op 17-01-1832
Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Aelse Annes Sinnema en Sara Steenhovius Posthma
Gehuwd met: 1778 Sietske Alberts Straatsma

Genoemd
Siemen Aelses Sinnema
leeftijd 85 jaar, geboren 24-04-1758, overleden op 18-01-1844
Diversen: boer; ontvanger Religie: N.H.
Kind van: Aelse Annes Sinnema en Sara Steenhovius Posthma
Gehuwd met: 1784 Maaike Jetses, Hallum

Genoemd
Douwe Sietses van der Meer
Diversen: geboren in 1733; gedoopt in Oenkerk, Giekerk, en Wijns; Religie: N.H.
Kind van: Sietse Jelles en Froukje Jans
Gehuwd met: 1 1769 Trijntje Klases; 2 1762 Simkje Gerrits

Genoemd
Arend Pieters Eewal
leeftijd 80 jaar, geboren 18-11-1746, overleden op 17-11-1827
Diversen: koopman Religie: D.G.
Kind van: Pieter Dirks en Jetske Klases
Gehuwd met: 1769 Pietje Lolkes 
Sinnema, Anne Aelses (I83540)
 
243 Anne AElses Sinnema; boer te Oudkerk (1726, 1750), daarna boer, tevens dorprechter en ontvanger (1751) te Wijns,
overl. ald. 27 mei 1761 (zerk),
tr. Jetske Symens; op lidm. lijst Oudkerk 1746 (alleen; vertrokken);
komt (ca.) 1750 als wednr. te Wijns met att. v Oudkerk;
is 1747 kerkvoogd v Oudkerk;
ouderling v Wijns 1754-1756;
is 1726 voorspr. ki. v Jan Pieters en Trijntje Sipkes, als neef;
1744 cur. over de ki. v Pelgrim Jetses en Trijntje Pieters; stemkoh.:
1728 gebr. Oudkerk 1; reëelkoh.:
1752 gebr. Wijns 9 (80 pdm), nr. 18 ged. (5 pdm) en 25 (3½ pdm); quot. Oudkerk: een gemeen boer, hebbende goed reeuw en beslagh, 3, 36-7; speciekoh.:
1750 naar Wijns 6;
1751: is ontvanger;
1756 met naam Sinnema;
1761: overleden; TIE S18 446; S19 376; S20 333, 418, 420; S21 346; S25 221;
ki. (ged. Oudkerk):
AElse, 10 maart 1726 (overl.);
AElse, 2 okt. 1729 
Sinnema, Anne Aelses (I83507)
 
244 Annechien werd erkend door haar moeder op 16 augustus 1912 te Emmen. DIjkstra, Annechien (I85448)
 
245 Antje is sinds 4-9-1834 weduwe van Tjeerd Dirks Mulder, smidsknecht te Oudkerk. Haar beroep is arbeidster. (bij Ludolf). Voor haar huwelijk met Ludolf brengt zij op 2-6-1835 een zoon ter wereld. Deze wordt door Ludolf ingeschreven en erkend.
Het volgende kind, wederom Eeltje, wordt geboren op 9-3-1937. Dit kind draagt de achternaam van zijn moeder. 
van der Meulen, Antje Eeltjes (I3798)
 
246 Antje Jans Sinnema;
overl. Giekerk 13 juni 1838,
tr. Wijns 17 mei 1795 Sytse Douwes (van der Meer), v Wijns, zij v Miedum;
woont 1811 te Tietjerk,
belijd. Oenkerk c.a. 12 maart 1818, woont dan te Giekerk 
Sinnema, Antje Jans (I83496)
 
247 Antoon de Vries en Anna Blitz werden op 26 september 1942 gedeporteerd van Mechelen naar Auschwitz.
 
Blitz, Anna (I80000)
 
248 Apotheker te Utrecht.

Nederland's Patriciaat, genealogieen van bekende geslachten, 64e jaargang 1978/'79
uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18, 's Gravenhage
________________________________________________________________________________________________________________ 
van Oven, Susanna Julie (I6119)
 
249 Archiefnaam: Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar,
Deel: 1, Periode: 1600...

Opmerking
Aatje Dirks;
overl. Oenkerk 15 april 1819 (wed., 78 jr.),
tr. Oenkerk 17 mei 1767 Hendrik Douwes (1811: van der Heide, hij v Oenk., zij v Rijperkerk) 
Dirks, Aatje (I84132)
 
250 Arent Geerts Oorlog was op het moment van huwelijk van zijn zoon Aapke Arends Oorlog op 7 april 1835 gedetineerd in het Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering in Groningen. Dit tuchthuis was gelegen aan de Zoutstraat te Groningen. Oorlog, Arent Geerts (I26386)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 91» Volgende»