Print


Hollander, omgeving Oldebroek

Er zijn minimaal 60 stammen met de familienaam Hollander, daarbij de varianten met voorvoegsels buiten beschouwing gelaten. De in eerste instantie onderzochte stam is afkomstig uit de omgeving Oldebroek/Heerde/Hattem. Van deze stam kwam Hendrik Hollander, geboren op 22 december 1847 naar het noorden des lands en trouwde in 1873 met Maria Lamberta Poolman van 21 november 1853.

In 1910 is één van de nazaten van deze stam het in Groningen alom bekende ijsbedrijf Hollander gestart.

Nijboer, van Osnabruck naar Groningen

Harbert Arends, geboren omstreeks 1674 in Engeren, nabij Osnabruck is de eerste voorouder van deze familie met de naam Nijboer. Hij trouwde op 17 december 1699 in Westerbroek met ene Sjouke Jans die omstreeks 1678 is geboren.

Dit echtpaar kreeg ongeveer 9 kinderen. Gezien het feit dat een aantal kinderen werden gedoopt met dezelfde voornaam maar op een verschillende datum zijn van deze kinderen, die allen in Windeweer werden gedoopt, een aantal erg jong overleden.

Schuil, Groninger tak

De eerste Schuil die mij bekend is van de stam Groninger Schuilen, is Gerrit Beerents, die in het jaar 1681 trouwde met ene Trijntje Pieters. Van hen is bekend dat zij in ieder geval twee kinderen kregen; Pieter Gerrits (1692) en Jan Gerrits (1697). Van de eerstgenoemde zoon is het nageslacht vastgelegd.
Het echtpaar Gerrit Beerents en Trijntje Pieters verbleven lange tijd in de kerkelijke gemeente Leek. Vele van hun nakomelingen werden geboren in dorpen en gehuchten in deze omgeving, zoals bijvoorbeeld Zevenhuizen.

Worm(m)eester

De familienaam Wormmeester komt voor in een aantal varianten. Zou zijn van deze familie onder andere de volgende varianten aangetroffen; Wormmeester, Wormmeesters, Worremeester, Wormeester en Wormmeysters. Voor zover bekend stamt deze naam uit de omgeving van Eibergen en hebben een aantal leden van deze familie en hun nakomelingen het beroep "berkelschipper" uitgeoefend. Onder andere Stoffer Wormmeesters, geboren op 13 februari 1786 en Gerrard Wolfs, bijnaam de Jappe, geboren op 20 augustus 1857, zoon van Rinze Wolfs en Gerritjen Wormmeesters hebben dit beroep uitgeoefend. De Jappe was daarbij één van de laatste berkelschippers.

De in 1795 geboren Jan Hendrik Wormmeester toog vervolgens naar het noorden van Nederland en trouwde in 1827 in Kollumerland met Baukje Folkerts Elzinga en na diens overlijden (1830) in 1839 in Grootegast met Mintje Alles Slager, waarna er een noordelijk tak van deze familie is ontstaan.


Diverse verhalen

feature 1Jan Nijboer (1912)
Van Jan Nijboer, geboren op 6 november 1912 te Oude Pekela, is bekend dat hij aan het oostfront heeft gevochten en in april 1945, kort voor de bevrijding, is overleden. Lees hier verder ...

feature 2Jan Nijboer (1944)
De zoon van Jan Nijboer (1912) en Mina de Haan (1910) werd, als laatste kind van dit echtpaar geboren in het oorlogsjaar 1944. Zestig jaar later kwam hij in zijn woonplaats Groningen op gewelddadige wijze om het leven. Lees hier verder ...

feature 3Jantine Wormmeester (1927)
Jantine Wormmeester werd op 1927 geboren in Winsum. In de oorlogsjaren vertrok zij naar Duitsland en is niet teruggekeerd..... Lees hier verder ...

feature 4Elisabeth Wormmeester (1915)
Elisabeth Wormmeester is kennelijk op 13 juli 1937 vertrokken naar Amsterdam en heeft daar een betrekking als dienstbode gehad. Lees hier verder ...

feature 5Jantje Grimmius (1867)
Jantje Grimmius overleed aan de gevolgen van het ongeval met een trein waarbij zij betrokken was.
Lees hier verder ...

feature 6Opsporing verzocht!!
In de rubriek gezocht staan een aantal foto's, waarvan de personen mij niet bekend zijn. Herkent u iemand? Stuur mij s.v.p. een berichtje.
Klik hier...........

Contact