Gebouwen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 11 van 11     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

De voormalige slagerij van Harm Schuil, die omstreeks 1931 gevestigd was in Achterom 39 te Spijk.
 
2
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
3

Een foto van de Verlengde Willemstraat. Het huis met de bakfiets ervoor is de woning van Hendrik Nijboer en Elsien Pot geweest. Rechts naast de woning slagerij Van Dijken.
 
4
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
5
De schoenmakerij van Arend Gerrit Schuil (1894)
De schoenmakerij van Arend Gerrit Schuil (1894)
De schoenmakerij waar ook maatwerk werd geleverd volgens het relaas op de gevel, was gevestigd op het adres Jacob Bruggemalaan 111 te Veendam. Het pand bestaat nog steeds, zij het dat de voorgevel volledig is vervangen.
 
6
Het huis van Hendrik Schuil (1855) en Renstje Kuipers (1862)
Het huis van Hendrik Schuil (1855) en Renstje Kuipers (1862)
Het huis waar Hendrik Schuil en Renstje Kuipers hebben gewoond en Harm Schuil is geboren staat geheel links op de foto. Er staat een turfkar voor de deur en het turfschip dat in het water voor het huis ligt, was eigendom van Hendrik Schuil. Achter het huis was een grote turfschuur gelegen.
De foto is vermoedelijke van voor de brand waarbij de molen Eben Hazer werd verwoest (1906?). De woningen die tussen de molen en het water staan werden ook bij de brand verwoest. De molen is weer opgebouwd, iets verder van het water af.
 
7
Het huis waar Harm Schuil (1901) is geboren.
Het huis waar Harm Schuil (1901) is geboren.
Het huis waar Hendrik Schuil (1855) en Renstje Kuipers hebben gewoond in Enumatil. Hier is Harm Schuil (1901) geboren. Op de foto is overigens de gerestaureerde versie van het huis te zien.
 
8
Het winkeltje van Jantje Grutter en Jannes Schuil in Enumatil
Het winkeltje van Jantje Grutter en Jannes Schuil in Enumatil
Op de foto, bijna geheel rechts, het kruidenierswinkeltje dat gerund werd door Jantje Grutter en Jannes Schuil. Naderhand werd het winkeltje overgenomen door Hendrik Koert Schuil en Pieterdiena Kok.
Op de brug staat de brugwach(s)ter van die tijd, mevrouw Wolthuis.
 
9
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
10
Molen Eben Hazer, Enumatil
Molen Eben Hazer, Enumatil
De molen werd in 1907 in opdracht van de gebroeders Willem en Jan Zorge gebouwd door molenmaker Hazenberg te Briltil, ter vervanging van de in 1906 afgebrande molen van K.R. Dijkstra uit 1834. Hiervoor werden onderdelen gebruikt van een afgebroken molen in Dokkum.
Het betreft een achtkante met geasfalteerd hout gedekte stellingmolen op een stenen tussen- en onderstuk en een geasfalteerd houten kap. Beide roeden waren voorzien van zelfzwichting en kregen in 1943 een stroomlijnneus.
Op 1 november 1951 kwam de molen zonder stelling te zitten, toen 3 personen (zonder ernstig letsel) met de stelling naar beneden stortten.
In 1964 kocht de gemeente Zuidhorn de molen van J.A. Hummel en liet hem in de jaren 1964-1965 herstellen door molenmaker Schuitema uit Wierumerschouw voor f.17.340. Bij deze restauratie van 1965 zijn beide roeden oudhollands opgehekt en hadden een vlucht van 22 m.
Na een restauratie door molenmaker Bremer te Adorp in 1981 was de molen uitgerust met drie koppels maalstenen, waarvan er n door een elektromotor werd aangedreven. In 1998 was de elektrisch aangedreven maalsteen niet meer aanwezig.
In 1984 werd de molen opnieuw hersteld, nu door molenmaker Jellema uit Birdaard, waarbij n nieuwe roede werd gestoken.
Begin 2011 kreeg de molen een nieuwe staart, nieuwe spruiten en werd de stelling vernieuwd.
In de molen zit een sluitsteen met de tekst:
EBEN
HAEZER
1907

Eigenaars: Gebr. Zorge; sinds 28 oktober 1928 W. Elema en Lammert Ipema (de firmanaam bleef Gebr. Zorge); sinds 1 september 1950 J.A. Hummel; sinds 1964 gemeente Zuidhorn (Leek) voor f.7000.
(tekst overgenomen van de website www.molens.nl)
 
11
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.