Print Voeg bladwijzer toe

Dodelijk ongeval op spoorwegovergang Eext


Jantje Grimmius Drentsch en Asser Courant Uit de Drentsch en Asser Courant d.d. 20 juli 1920:

Hedenmorgen heeft bij Eext bij den overweg over de lijn der N.O.L.S. een zeer ernstig ongeluk plaats gehad. Hedenmorgen reed de landbouwer J. Pot uit Wildervank met zijn vrouw in een tilbury naar Assen om het zendingsfeest bij te wonen. Bij Gieten ontmoetten zij den schoenmaker P.G. Schuil uit Wildervank met diens vrouw, die per fiets naar Assen gingen. Daar de vrouw zeer vermoeid was, stelde Pot voor, dat zij in de tilbury zou gaan; zijn eigen vrouw kon de teugels wel houden. Hij zou de tocht dan per fiets maken. Zoo ging het verder. De twee mannen reden voorop, terwijl de vrouwen per tilbury achteraan kwamen. De mannen waren de spoorlijn reeds gepasseerd toen het rijtuig door den trein, van Stadskanaal komende. werd gegrepen en in stukken geslagen. Hoe het ongeluk zich precies heeft toegedragen konden we niet vernemen. Wel hoorden we dat men het zoo makke paard voor den aankomenden trein liet wachten en dat het, plotseling schrikkend, op hol sloeg en door den trein werd gegrepen, maar voor juist kunnen we dat niet aannemen.

Van andere zijde vernemen we, dat de vrouwen waarschijnlijk niet aan een trein hebben gedacht, omdat juist een andere trein was voorbijgereden. Dat was evenwel een gewone trein, die tamelijk spoedig werd gevolgd door een extra trein van Coevorden voor het zendelingenfeest. Bij het omslaan der bocht, die de weg over de rails maakt, stond het rijtuig dan plotseling voor den trein.

We hoorden ook nog, dat de mannen niet voor, maar achteraan reden, en op het laatste ogenblik nog waarschuwden door te rijden. Toen was het jammerlijk te laat.

Het ongeluk had verschrikkelijke gevolgen. De vrouw van Schuil werd bijna op slag gedood, terwijl de vrouw van Pot de rechtervoet werd afgereden en zij ernstige hoofdwonden kreeg, terwijl misschien haar dijbeen nog gebroken is. Per trein werd de gewonde naar Assen vervoerd, waar dokter Anema eerste geneeskundige hulp verleende. Hij legde een voorlopig verband en oordeelde het raadzaam de gewonde naar het ziekenhuis te Groningen te vervoeren. De chef van het station alhier stelde een extra locomotief met wagen ter beschikking om de vrouw naar Groningen te brengen.

Zoowel door de ambtenaren de maatschappij als door justitie werd een onderzoek ingesteld. Hedenmiddag vertrokken de substituut officier van Justitie mr. P. Buijs, de rechtercommissaris mr. den Beer Poortugael en de be√ędigde klerk mr. A. van der Sluis, voor een onderzoek ter plaatse.

Uit Groningen meldt men ons nog, dat hedennamiddag de toestand der gewonde vrouw, gezien de wijze van verwonding, wel ernstig is, maar naar omstandigheden toch redenen tot tevredenheid geeft.

Later seint men ons uit Groningen: De toestand van mejuffrouw Pot in 't Ziekenhuis is nog al zorgelijk. Hedennamiddag werden de familieleden niet toegelaten.

Ook de Venlosche courant (21 juli 1921) had een, zij het summier, bericht over het treinongeval:

Jantje Grimmius venlosche courant Rijtuig door een trein verbrijzeld.
Bij de halte Eext nabij Assen is gistermorgen een tilburie door den trein gegrepen en verbrijzeld. Mejuffrouw Schuil uit Wildervank werd overreden en terstond gedood, mej. Pot, eveneens uit Wildervank, werd een been afgereden.