Print Voeg bladwijzer toe

Jantine Wormmeester (1927)

Jantine Wormmeester in 1929 Jantine Wormmeester in 1944 Jantine werd geboren op 27 mei 1927 in Winsum. Zij werd geboren als Jantine van der Zweep en bij akte van 15 juni 1927 erkend door de moeder en bij het huwelijk van Ritske Wormmeester en Johanna van der Zweep op 8 mei 1930 te Winsum door Ritske erkend. Door deze erkenning kreeg zij de familienaam Wormmeester. Na het huwelijk werden in het gezin nog 5 kinderen geboren; Wieger (14 december 1930), Thijsje (6 december 1933), Riemke (2 mei 1935) Jacoba (3 februari 1937) en Trijntje (25 september 1938). Van Jantine is bekend dat zij met het gezin heeft gewoond op het adres Kerkpad 6 in Winsum.

Begin 1944 is Jantine, toen 17 jaar oud, van huis weggelopen, naar verluid in het gezelschap met een dochter van de familie Hazekamp, eveneens uit Winsum. Zij zou, in het gezelschap van een groep Duitsers, zijn gesignaleerd in Delfzijl. Volgens een melding is het weglopen van Jantine te wijten aan het feit dat haar ouders onvoldoende overwicht op haar hadden. Jantine is naar Duitsland gegaan, niet uit politieke overwegingen, maar meer voor avontuur. In Duitsland heeft zij gewerkt als dienstbode bij het gezin van een tandarts aan de Adolf Hitlerstrasse 27 in Stendal. Op 31 december 1944 is zij in Stendal, in het Johanitterziekenhuis, overleden ten gevolge van difterie, ook bekend als kroep. Difterie is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, die via hoesten van mens op mens wordt overgebracht. Na de oorlog werd de Adolf Hitlerstrasse in Stendal hernoemd en werd het Breite Strasse. Zij is op 6 januari 1945 begraven op een begraafplaats (Vak II, graf A 27, nummer 17. Op 5 augustus 1947 is ze herbegraven op het Cimitère National Francais te Frohnau in noord Berlijn, F-IV-3-114. in 2017 werd haar graf gelokaliseerd op Friedhof te Berlin-Hermsdorf, Schulzendorferstrasse 53, Vak/rij/nummer 2 37.

Begraafplaats Berlin-Hermsdorf_II
Begraafplaats Berlin-Hermsdorf II