Gerrit Moltmaker (1856)
Op, laten we zeggen, wat latere leeftijd heeft deze Gerrit Moltmaker, zoon van Wieger Gerrits Moltmaker en Sjoukje Harmens Riemersma, een zwervend bestaand geleid. Dat dit niet algemeen gewaardeerd werd, mag blijken uit de drie veroordelingen die van hem zijn gevonden (bron: allefriezen.nl).
Zo werd hij met de vermelding 59 jaar, losse arbeider, zwervende, gedetineerd, op 29 september 1915 wegens landloperij voor de rechter gedaagd en bij vonnis van 6 oktober 1915 veroordeeld tot 5 dagen hechtenis en 1 jaar en 6 maanden rijkswerkinrichting.

In 1917, inmiddels 61 jaar, staat achter zijn naam vermeld dat hij los werkman is, geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en op dat moment is gedetineerd in het Huis van Bewaring te Leeuwarden. Ook nu moet hij voor de rechter verschijnen wegens landloperij en wordt hij, na de rechtszaak op 31 oktober 1917, bij uitspraak op 7 november 1917 veroordeeld tot 5 dagen hechtenis en 3 jaar rijkswerkinrichting.

Als 64-jarige moet hij, op 9 februari 1921, opnieuw terechtstaan. Ook nu staan de vermeldingen los arbeider, zwervende, gedetineerd bij zijn naam. De verdenking is ook dit maal landloperij en bij de uitspraak op dezelfde dag wordt hij veroordeeld tot 2 dagen hechtenis en 2 jaar en 3 maanden rijkswerkinrichting.

Waar en wanneer Gerrit Moltmaker, geboren op 16 januari 1856 te Burum is overleden, is door mij nog niet vastgesteld.


Stamboom:  

» Zie Galerij 

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 


Verbonden met Moltmaker, Gerrit